Tuesday, May 12, 2009

Daulah gagal

Semua ini adalah lembaga-lembaga yang yang menjadi tiang daulah. Lembaga-lembaga ini wujud berjalan terpisah dan bersendirian. Jika ini tidak difahami maka daulah akan gagal – failed state.

Daulah gagal bukan satu yang baru. Zimbabwe adalah daulah gagal. Pakistan adalah daulah gagal. Iraq adalah daulah gagal. Afghanistan adalah daulah gagal.

Malaysia mungkin akan menuju ke daulah gagal jika lembaga-lembaga yang sedia wujud tidak difahami fungsinya. Atau lembaga-lembaga ini tidak bebas dan dibeli dengan rasuah.

Justeru inilah sebab utama kita semua menentang rasuah. Kita menentang rasuah bukan kerana kita tidak suka orang dapat duit. Kita menentang rasuah kerana ianya akan memusnahkan daulah. Apabila daulah musnah – musibah nya adalah untuk semua warga. Tidak ada yang terkecuali.

Itulah yang ditulis oleh Hishamuddin rais dalm blognya Tukar Tiub

Sebenarnya mengikut Hishamuddin sudah ada Daulah yang gagal di dunia ini yang mana masyarakat Dunia terutamanya tidak menyakini terhadap isntitusi-institusi yang mentadbirkan negara itu.

Rakyat pula menjadi tidak menentu kerana keyakinan mereka terhakis kepada institusi-institusi negara yang seharusnya menjaga dan pempertahankan hak-hak mereka.

No comments: