Sunday, December 28, 2008

Berapa Umur anda dalam Kiraan tahun Hijrah.

Tahun Hijrah punyai kepentingan yang tersendiri. Islam tidak memulakan tahun Islam daripada tarikh kelahiran Rasul Muhamad s.a.w. bahkan Saidina Omar memilih tarikh hijrah Rasul dari Mekah ke Madinah sebagai tarikh permulaan kalendar Islam.

Kebanyakan daripada kita mengira umurnya dalam kiraan tahun Masihi. Bagaimana mengira umur kita mengikut tahun hijrah.? Mengikut kiraan 30 tahun Masihi bersamaan dengan 31 tahun Hijrah. Iaitu tambahan satu tahun kepada sesiapa yang berumur 30 tahun. Ini bermakna sekiranya umur sesaorang itu 60 tahun mengikut tahun Masihi, kiraan mengikut tahun hijrah umur orang itu ialah 62 tahun.

Apabila kerajaan melanjutkan umur pesaraan daripada 56 tahun ke 58 tahun. Bermakna umur persaraan dalam tahun Hijrah itu hampir kepada 60 tahun.Back to homepage