Wednesday, April 13, 2011

Apa Istilahnya

Ssya baru tersedar tiada istilah tertentu apabila melihat wawancara Oprah dengan seorang ayah di mana anak-anaknya dan isterinya dibunuh.

Ayah itu berkata, "Sekiranya seorang anak kehilangan kedua-dua orang tua ianya dipanggil sebagai anak yatim piatu. Sekiranya salah seorang bapanya dan ibunya yang pergi dahulu menemui Tuhannya ianya dipanggil anak yatim."

Seorang isteri kehilangan suami di panggil "janda". Seorang Suami kehilangan isteri di panggil "Duda".

Apakah istilah apabila anak-anak pergi dahulu (meninggal dunia) meninggalkan kedua orang tuannya. Tiada istilah. Mungkin manusia mengharapkan orang yang lebih tua pergi dahulu daripada anak-anaknya. Dalam realiti kadang-kadang anak-anak pergi menemui Tuhan terlebih dahulu daripada ORANG TUANYA. Tiada Istilah untuk kematian anak-anak. Jadi apa yang patut kita panggil kepada kedua orang tua yang kematian anak.

No comments: