Friday, December 5, 2008

Statistik Sekolah dan Sekolah Mubaligh

Menteri Pelajaran, Datuk Sei Hishamuddin Tun Hussein menerangkan sistem pendidikan negara hanya terdapat dua aliran iaitu perdana dari sekolah kebangsaan dan bantuan kerajaan.Aliran bantuan kerajaan merangkumi empat jenis sekolah iaitu Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan Tamil, Sekolah Mubaligh serta Sekolah Agama Bantuan Kerajaan.Dalam perspektif jumlah sekolah terdapat 5,831 Sekolah Kebangsaan, Sekolah Jenis Kebangsaan China 889, Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil 374, Sekolah Mubaligh 410 dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan 154.Pada anggapan yang dua sen ini Sekolah Mubaligh itu seperti Convent Girl School atau Methodish Boy's School dengan persekitaran dalam sekolah itu masih ada terdapat gereja. Cuma nak tahulah apa yang diajar disitu yang berbeza dengan sekolah-sekolah yang lain. Yang aku rasa selama ini sekolah-sekolah itu dulu sekolah Inggeris bila di"kebangsaan"kan ianya menjadi Sekolah Kebangsaan. Rupanya sangkaan dua sen aku itu tidak benar ianya disebut Sekolah Mubaligh.

Jadi apa yang istimewanya sekolah Mubaligh itu ?

No comments: