Sunday, June 7, 2009

Maxim Undang-Undang - Prof. Dr. Abdul Aziz Bari

Maxim latin yang terkenal di dalam undang-undang.

fiat justitia; ruat coelum.

Maxim ini antara lain bermaksud antara lain bahawa "Keadilan mestilah ditegakkan meskipun langit akan runtuh kerananya"

Dari sudut maxim ini memang aneh. Bagaimana pula langit akan runtuh kerana keadilan hendak didaulatkan ?

Bukankah alam ini diciptakan oleh Tuhan atas nama dan prinsip keadilan ? Apa pun maxim ini sebenarnya menekankan pentingnya keadilan ditegakkan meskipun kepayahan besar akan berlaku.

No comments: