Monday, March 16, 2009

data sehingga Februari 2009 daripada SSM

1. Pemilikan ekuiti Bumiputra dapat mencapai 30 peratus menjelang tahun 2020.

2. Hanya 21 peratus syarikat yang didaftarkan dinegara ini milik bumiputra iaitu 187,058 daripada 839,853 buah syarikat yang didaftarkan dinegara ini.

3.Hanya 28 peratus perniagaan yang berdaftar dinegara ini milik bumiputra iaitu 1,290,930 berbanding dengan 2,488,485.

Nota: bilangan syarikat sahaja dah tidak menepati 30 peratus untuk dapatkan yang mula-mulanya disasarkan pada tahun 1990 dan sekarang 2020.

No comments: